ارسال ۳۹۸۲ اثر به جشنواره ملی هنرهای تجسمی جوانان/ بانوان دوسوم شرکت‌کنندگان را تشکیل می‌دهند

سینماپرس: حدود ۴ هزار اثر از ۳۱ استان کشور به دبیرخانه بیست و پنجمین جشنواره ملی هنرهای تجسمی جوانان رسید.