ارسال ۲۲۰۰ اثر به دومین جشنواره فیلم «آسا» / فرصت شرکت در جشنواره تا ۲۸ خرداد

سینماپرس: فیلمسازان تا ۲۸ خرداد برای ارسال فیلم به دومین دوره جشنواره فیلم های انسان دوستانه «آسا» فرصت دارند.