ارسال بیش از ۶۳۰ اثر به دبیرخانه جشنواره بین‌المللی فیلم «۱۰۰»

سینماپرس: تاکنون بیش از ۶۳۰ اثر در بخش ملی دوازدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم «۱۰۰» به ثبت رسیده است.