اردوهای جهادی بازوی یاری‌رسان دولت در محرومیت‌زدایی

سینماپرس: جانشین سازمان بسیج سازندگی استان تهران با حضور در برنامه «پرانتز باز» از نقش گروه‌های جهادی در آبادانی مناطق محروم سخن گفت.