اردبیل| سینماهای سیار در شهرهای نیر و سرعین راه اندازی می شود

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اردبیل گفت: سینماهای سیار برای شهرهای فاقد سینما از جمله شهرستان های نیر و سرعین راه اندازی می شود.