ارتقای کیفی و محتوایی؛ لازمه رشد هنر هفتمِ وطنی

حوزه/ بسیاری از خانواده های ایرانی به جهت فضای ناسالم بسیاری از فیلم ها و یا اُفت کیفی و محتوایی آن ها، اساساً تمایلی برای حضور در سینما ندارند که باید برای ارتقای سطح کیفی و به خصوص محتوایی فیلم ها بر اساس شاخصه های فرهنگ ایرانی و اسلامی، –
منبع خبر: حوزه نیوز
دسته بندی خبر: فرهنگی