اربعین دارای یک فرهنگ و سبک زندگی ست

سینماپرس: مدیر شبکه افق با بیان اینکه ایده‌های رسانه‌ای هیأت‌های مذهبی با همکاری جامعه ایمانی مشعر دنبال می‌شود، گفت: شبکه افق در تلاش است تا بتواند از ظرفیت قابل توجه هیأت‌های مذهبی استفاده کند.