اربعین امسال با سریال مجلس حیرانی به تلویزیون باز می گردم/دلیل کم کاری ام در سینما را خودم هم نمی دانم

انگار افرادی که در سینما تصمیم گیرنده هستند ترجیح می دهند که امثال من جایی درسینما نداشته باشند و این جایگاه به افراد محدود و آشنای خودشان برسد. –
منبع خبر: میزان
دسته بندی خبر: سیاسی