ارائه بلیت نیم بها غیر از سه شنبه تخلف است

سینماپرس: غلامرضا فرجی گفت:بهای بلیت فقط بر اساس دستورالعمل وزارت ارشاد است و نیم بها شدن بلیت غیر از روز سه شنبه تخلف محسوب می شود.