ادغام جشنواره جهانی با ملی فجر،آری یا خیر؟

ادغام جشنواره ملی فجر با بخش بین الملل آن به محل مناقشه اهالی سینما تبدیل شده است و هر یک از منظری این اتفاق را تایید یا رد میکنند. -
منبع خبر: شبکه خبر
دسته بندی خبر: فرهنگی