ادعای عجیب العربیه درباره عدم پخش تیزر ما همه با هم هستیم!

پخش نشدن تیزر فیلم سینمایی ما همه با هم هستیم با این همه ستاره سینما و تلویزیون از رسانه ملی سبب شده بخش فارسی یک رسانه عربی بنویسد اسم فیلم باعث عدم پخش تیزرهایش شده است. - ادعای عجیب العربیه درباره عدم پخش تیزر ما همه با هم هستیم! پخش نشدن تیزر فیلم سینمایی ما همه با هم هستیم با این همه ستاره سینما و تلویزیون از رسانه ملی سبب شده بخش فارسی یک رسانه عربی بنویسد اسم فیلم باعث عدم پخش تیزرهایش شده است. رویداد24 ...
منبع خبر: رویداد 24
دسته بندی خبر: فرهنگی