ادعای جدید مدیر انجمن سینمای جوان/ دفاتر انجمن به سینما سیار تجهیز می شود!

سینماپرس: در حالیکه خبرهای رسیده از شهرستان ها گویای وضعیت نابهنجار دفاتر استانی انجمن سینمای جوان و ناتوانی در تامین حداقل امکانات است، سیدصادق موسوی مدیرعامل این انجمن از تجهیز دفاتر و نمایندگی‌های انجمن سینمای جوانان ایران به سینما سیار خبر داد!