ادامه یکه تازی کمدی ها در صدر جدول / عبور «تنگه ابوقریب» از ۹۰۰ میلیون

سینماپرس: جدیدترین آمار فروش فیلم‌های سینمایی منتشر شد و آثار کمدی مانند همیشه بخش عمده ای از فروش را به خود اختصاص دادند.