ادامه فیلمبرداری و مراحل فنی خداحافظ دختر شیرازی

فرشته طائرپور به بیان آخرین وضعیت تولید فیلم سینمایی خداحافظ دختر شیرازی پرداخت. - ،  فرشته طائرپور تهیه کننده سینما، درباره آخرین وضعیت ساخت خداحافظ دختر شیرازی گفت: فیلمبرداری این فیلم سینمایی ادامه دارد و مراحل فنی آن به صورت همزمان پیش می رود. وی در خصوص حضور این فیلم در می کنند.
منبع خبر: پارس
دسته بندی خبر: فرهنگی