ادامه «درخشش» کوبریک با یک کارگردان جدید

دنباله فیلم معروف «درخشش» با یک کارگردان جدید به سینما می آید. این فیلم جدید بر اساس رمان ترسناک «دکتر اسلیپ» نوشته «استفن کینگ» ساخته می شود که دنباله ی رمان «درخشش» نوشته ۱۹۷۷ است. به گزارش ایسنا، «استنلی کوبریک»، کارگردان نامدار آمریکایی در سال ۱۹۸۰ فیلمی بر اساس رمان «درخشش» ساخت و حالا پس از ۳۸ سال انتظار، قسمت دوم این فیلم ترسناک و دلهره آور راهی سینما خواهد شد.