ادامه اکران های سینما سیار جشنواره عمار از شوسف

سینما سیار جشنواره عمار در ادامه اکران های خود را از شهر شوسف در خراسان جنوبی آغاز کرده است. – “سینما سیار جشنواره عمار در ادامه اکران های خود به استان خراسان جنوبی رفته و در نخستین گام خود اکران های اش را از شوسف از توابع شهرستان نهبندان آغاز کرده است. محمدهادی حسینی نژاد به عنوان مسئول سینما سیار عمار در خراسان جنوبی در نخستین اکران خود در حسینیه شهدای گمنام شهر شوسف، نماهنگ های برخیزید ، ما دلاوران کشوریم …
منبع خبر: جماران
دسته بندی خبر: فرهنگی