اخذ اینترنتی آراء مردمی فیلم فجر قابل اعتماد است؟

مسئول بخش آرای مردمی سی وششمین جشنواره فیلم فجر بیان کرد: امسال فرایند رای دهی توسط خود مردم و بیرون از دایره صندوق و نظارت مستقیم ما انجام می شود، بنابر این هر لحظه که احساس کنیم مسئله ای سلامت این رأی گیری را به خطر انداخته و به باور برسیم حتما اعلام خواهد شد.
به گزارش تهران۲۴ ، علی آشتیانی پور در گفت وگویی درباره نحوه ثبت آرای مردمی به صورت الکترونیکی،بیان کرد: امسال مانند سال گذشته صندوقی برای آرا وجود نخواهد داشت و تمام بلیت های فروخته شده دارای کد هستند و در چند سبد مجزا آرا جمع آوری خواهند شد.
او درباره این چهار سبد توضیح داد: یک گروه بلیت هایی بوده که به صورت پیش فروش از طریق سینما تیکت فروخته شده، بخشی دیگر بلیت هایی است که از طریق گیشه سینماها فروخته می شوند، بخشی هم توسط نهادها و ارگان ها خریداری شده است و بخشی دیگر هم در اختیار صاحبان آثار و سالن ها قرار گرفته است. کدها در این چهار طبقه دسته بندی شده اند و در اختیار مردم قرار گرفتند و پیش بینی هایی کردیم که بتوانیم کنترل مناسبی بر روی آرا داشته باشیم.
آشتیانی پور با تأکید براینکه “خواهشمندیم مردم از بلیت هایشان به خوب …