اخبار

اعتراض شدید تهیه کننده «من یک ایرانی ام»
به تعویق اکران
در حالی که از هفته های پیش قرارداد اکران فیلم «من یک ایرانی ام» به سرگروهی سینما کوروش ثبت شده بود، دیروز در جلسه شورای صنفی نمایش اعلام شد که فیلم «آن سوی ابرها» مجید مجیدی از 25 بهمن ماه به سرگروهی کوروش اکران می شود و عملا فیلم «من یک ایرانی ام» فرصتی برای اکران نخواهد داشت. با انتشار این خبر، احمد نجفی تهیه کننده «من یک ایرانی ام» اعلام کرد دست به اعتصاب غذا خواهد زد. احمد نجفی تهیه کننده فیلم سینمایی «من یک ایرانی ام» در اعتراض به تعویق اکران فیلم خود به نقد سینما گفت: «این شورای صنفی در حال ظلم کردن است. امروز هویدا شد که چه کارهایی در پشت پرده انجام می شود. من از امروز تحصن به همراه اعتصاب غذا خواهم کرد تا زمانی که تکلیف ما روشن شود»! این بازیگر سینما خاطرنشان کرد: «من بچه صنف هستم، صنف درست کردم، من زحمت کشیدم که عدالت اجرا شود، اگر بخواهند از این کارها با من بکنند به شدت جلوی آن ها ایستادگی خواهم کرد». نجفی همچنین ادامه داد: «شورای کنونی غیر قانونی است و توسط یک امضا و توافق نامه انجام شده است، آقایان فیلم های خود …