احمد نجفی درب شورای صنفی نمایش را گِل گرفت! +تصاویر

احمد نجفی تهیه کننده فیلم من یک ایرانی ام در اعتراض به وضعیت اکران این فیلم در حرکتی نمادین درب ساختمان شماره 2 سینما را که شورای صنفی نمایش در آن مستقر. -
منبع خبر: دوستان
دسته بندی خبر: فرهنگی