احمد نجفی درب خانه شماره 2 سینما را گِل گرفت

احمد نجفی تهیه کننده فیلم من یک ایرانی ام درب خانه شماره 2 سینما را با گِل پوشاند. - " ساعت 24- احمد نجفی تهیه کننده فیلم من یک ایرانی ام درب خانه شماره 2 سینما را با گِل پوشاند. پس از اعتراض احمد نجفی نسبت به وضعیت اکران فیلم من یک ایرانی ام این بازیگر سینما و تهیه کننده فیلم در سازمان سینمایی اقدام به اعتراض کرد. این اعتراض با پادرمیانی اهالی سینما پایان پذیرفت و رییس سازمان سینمایی دستور به رسیدگی در مورد ...
منبع خبر: ساعت 24
دسته بندی خبر: فرهنگی