احمد نجفی به وعده خود عمل کرد / درب شورای صنفی نمایش گِل گرفته شد + فیلم

سینماپرس: احمد نجفی در اعتراض به بی عدالتی جاری در حوزه اکران، به وعده خود عمل کرد و در شورای به اصطلاح صنفی و ناکارآمد نمایش را گِل گرفت.