احمد صدری مشاور معاون هنری وزیر ارشاد شد

سینماپرس: احمد صدری، طی حکمی از طرف معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان مشاور معاون وزیر و نیز رییس کمیته های تخصصی ارزشیابی هنرمندان منصوب گردید.