احمد شاملو؛ هوادار سینمای روشنفکری یا دنباله رو سینمای عامه پسند

ارتباط احمد شاملو و سینما، دیالکتیک عجیب و حتی متناقض است. شاملو در گفته ها و اظهاراتش خود را هوادار و علاقه مند به سینمای روشنفکری اروپا از جمله برگمان، – بونوئل و ژان کوکتو نشان می دهد در حالی که فعالیت های سینمایی او در مقام فیلمنامه نویس از آثار سطحی و بی کیفیت فیلم فارسی فراتر نمی رود. آفتاب نیوز : سینمای قبل انقلاب ایران به طور کلی 2 جریان مختلف و متضاد هنری و تجاری را نمایندگی کرده است؛ جریان هنری سینما …
منبع خبر: آفتاب
دسته بندی خبر: فرهنگی