احساس محرومیت را با سرمایه انسانی به احساس استغنا تبدیل کنیم

سینماپرس: نشست معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با مدیران انجمن های هنری و جمعی از هنرمندان استان سیستان و بلوچستان روز گذشته ۲۳ مرداد ماه برگزار شد.