احتمال صدور حکم سب النبی برای بازیگر زن

بازیگر تئاتر و سینما بابت پستی که توهین به ساحت امام حسین ع تلقی شده، عذر خواسته است اما دبیر ستاد احیای امر به معروف بحث سب النبی را پیش کشیده و می گوید مرور پست های قبلی او نشان می دهد که مسئله از روی غفلت نبوده است. – بازیگر تئاتر و سینما بابت پستی که توهین به ساحت امام حسین ع تلقی شده، عذر خواسته است اما دبیر ستاد احیای امر به معروف بحث سب النبی را پیش کشیده و می گوید مرور پست های قبلی او نشان می دهد …
منبع خبر: گسترش نیوز
دسته بندی خبر: سیاسی