احتمال اجرایی شدن نظام درجه بندی سنی تا روز ملی سینما/ پروانه نمایش را روی حداقل‌ها بسته‌ایم

سینماپرس: محمدمهدی حیدریان گفت: امیدوارم هستم تا روز ملی سینما یا پایان فصل تابستان ما بتوانیم نظام درجه‌بندی سنی را به طور دقیق‌تر اجرایی کنیم.