احترام ویژه ای برای مدافعان حرم قائل هستم/بازیگران تئاتر در سینما موفق هستند

خبرگزاری میزان- بازیگر “میتینگ شیطان” گفت:شخصاً ارادت و احترام ویژه ای برای مدافعان حرم قائل هستم. مدافعان حرم متعلق به تمام کشور ایران هستند و من می خواستم با بازی در فیلممدافعان حرم، دین خود به شهدای مدافع حرم را ادا کنم.