اجرای نمایش‌های دینی در تهران و دیگر استان‌ها

سینماپرس: مسئول دفتر نمایش‌های دینی اداره‌کل هنرهای نمایشی از اجرای تعزیه و تئاتر خیابانی در مجموعه تئاتر شهر و استان های دیگر خبر داد.