اجرای طرح سینما با ما در پردیس آزادی

طرح ویژه سینما با ما با هدف حمایت از اقشار کم درآمد توسط پردیس سینما آزادی و همراهی موسسه خیریه همیاری اجرا می شود. نوشته اجرای طرح سینما با ما در پردیس آزادی اولین بار در پایگاه خبری عصر شهروند . – طرح ویژه سینما با ما با هدف حمایت از اقشار کم درآمد توسط پردیس سینما آزادی و همراهی موسسه خیریه همیاری اجرا می شود. طرح خیریه سینما با ما با هدف حمایت فرهنگی از اقشار کم برخوردار جامعه در پردیس آزادی اجرا و …
منبع خبر: عصر شهروند
دسته بندی خبر: سیاسی