اجرای طرحی برای اقشار کم درآمد در سینما آزادی

طرح ویژه سینما با ما با هدف حمایت از اقشار کم درآمد توسط پردیس سینما آزادی و همراهی موسسه خیریه همیاری اجرایی می شود. - طرح ویژه سینما با ما با هدف حمایت از اقشار کم درآمد توسط پردیس سینما آزادی و همراهی موسسه خیریه همیاری اجرایی می شود. به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی پردیس سینما آزادی، طرح خیریه سینما با ما با هدف حمایت فرهنگی از اقشار کم برخوردار جامعه در پردیس آزادی اجرا و طی آن با همراهی موسسه ...
منبع خبر: ایسنا
دسته بندی خبر: سیاسی