اثر ۱۰۰ ساله سینما نفت توسط شهرداری دارخوین تخریب شد/ شکایت میراث فرهنگی و شرکت نفت از شهرداری دارخوین

به گزارش هفت روز خبر به نقل از خبرنگار برنا از اهواز، عباس امینی فر از تخریب اثر باستانی ۱۰۰ ساله سینما نفت شهر دارخوین توسط شهرداری این شهر بدون اطلاع بخشداری دارخوین و فرمانداری شادگان خبر داد.
وی گفت: اداره کل میراث فرهنگی استان خوزستان و شرکت ملی نفت ایران از شهرداری دارخوین شکایت کردند.

اثر ۱۰۰ ساله سینما نفت توسط شهرداری دارخوین تخریب شد/ شکایت میراث فرهنگی و شرکت نفت از شهرداری دارخوین

به گزارش هفت روز خبر به نقل از خبرنگار برنا از اهواز، عباس امینی فر از تخریب اثر باستانی ۱۰۰ ساله سینما نفت شهر دارخوین توسط شهرداری این شهر بدون اطلاع بخشداری دارخوین و فرمانداری شادگان خبر داد.
وی گفت: اداره کل میراث فرهنگی استان خوزستان و شرکت ملی نفت ایران از شهرداری دارخوین شکایت کردند.