اتهامات جنسی کار دست آقای کارگردان داد

فرهنگ , سینما و تاتر با توجه به همه شایعاتی که پیرامون سوء رفتار جنسی وودی آلن مطرح شده این احتمال تقویت شده که جدیدترین فیلم وی با عنوان «روز بارانی در نیویورک» هرگز اکران نشود.
به گزارش پایگاه خبر ی جامعه خبر ، «روز بارانی در نیویورک» ممکن است هرگز روی اکران را نبیند. به گفته منابع نزدیک به این پروژه، این فیلم که توسط آمازون توزیع می شود ممکن است هرگز روی پرده های سینما نرود.
آمازون تاکنون نه روز اکران فیلم را اعلام و نه گروه روابط عمومی آن را انتخاب کرده است.
وودی آلن نویسنده و کارگردانی بود که همواره می توانست بهترین سرمایه گذاران را داشته باشد و از بهترین استعدادهای جوان در فیلمش بهره بگیرد؛ اما انگار آن روزها به سر رسیده است.
یکی از چهره های سینمایی گفته است او ممکن است حتی برای فیلم جدیدش نتواند بازیگری برای همکاری پیدا کند.
چندین تن از بازیگران فیلم های قبلی وی اعلام کرده اند دیگر با وی همکاری نمی کنند و حتی دستمزدشان برای فیلم را به صندوق حمایت از زنان واریز کرده اند.
همه اینها پس از ادعای سوء رفتار جنسی از سوی دیلن فارو دخترخوانده وی ایجاد شد که مدعی بود پدر …