اتمام فیلمبرداری فیلم ضداستعماری «احمد بای» در الجزایر

سینماپرس: فیلمبرداری فیلم ضداستعماری «احمد بای» که نخستین تولید مشترک سینمایی ایران و الجزایر محسوب می‌شود به کارگردانی جمال شورجه در شهر بوسعاده به پایان رسید.