اتفاق عجیب در تبریز / می خواستند برادر همسر بازیگر مشهور را سرباز تراکتورسازی کنند!

در زمان مدیریت مصطفی آجورلو قرار بود یکی از بستگان نزدیک بازیگر مشهور سینما به عنوان سرباز در باشگاه تراکتورسازی فعالیت کند. - تیم تراکتورسازی تا قبل از واگذاری به بخش خصوصی از حق جذب بازیکنان سرباز بهره می برد و همین موضوع انتقادات فراوانی در پی داشت.در یکی دو سال اخیر اما، مدیران وقت تراکتورسازی پا را فراتر گذاشتند و برخی از اعضای کادر پزشکی و حتی پرسنل اداری خود را هم به عنوان سرباز در تیم گنجاندند.با ...
منبع خبر: نوداد
دسته بندی خبر: ورزشی