اتفاقی که برای بازیگر مشهور در بازی دیروز صنعت نفت-استقلال افتاد

مدیراجرایی باشگاه صنعت نفت آبادان به نمایندگی از این باشگاه از حمید فرخ نژاد بازیگر ارزنده سینما عذرخواهی کرد.