اتصال بورس و سینما در آستانه تحقق

با تأسیس صندوق سرمایه گذاری سینما ، امکان تامین مالی صنعت سینما از طریق بازار سرمایه برای نخستین بار فراهم می شود. یکی از ویژگی های بارز این صندوق، – با تأسیس صندوق سرمایه گذاری سینما ، امکان تامین مالی صنعت سینما از طریق بازار سرمایه برای نخستین بار فراهم می شود. یکی از ویژگی های بارز این صندوق، معافیت مالیاتی و قابل خرید و فروش بودن واحدهای آن در بازار سرمایه است و همچنین به واسطه جذب سرمایه های بخش خصوصی …
منبع خبر: شما نیوز
دسته بندی خبر: اقتصادی