اتصال بورس و سینما در آستانه تحقق

خبرگزاری آریا – با تأسیس صندوق سرمایه گذاری سینما ، امکان تامین مالی صنعت سینما از طریق بازار سرمایه برای نخستین بار فراهم می شود. یکی از ویژگی های بارز این صندوق، معافیت مالیاتی و قابل خرید و فروش بودن واحدهای آن در بازار سرمایه است و همچنین به واسطه جذب سرمایه های بخش خصوصی کاهش هزینه های دولت را در پی خواهد داشت. به گزارش خبرگزاری آریا، صنعت سینما به منظور بهره گیری از ظرفیت های بازار سرمایه ، با راه اندازی …
منبع خبر: آریا
دسته بندی خبر: اقتصادی