ابوالقاسم طالبی: چه کاریه نماز بارون میخونید!

به گزارش مشرق ، ابوالقاسم طالبی کارگردان سینما با کنایه به ناکارآمدی وزارت راه و مدیریت بحران در توئیتر خود نوشت: ما باران و برف، ابر و همه چیزمان را با مذاکره از طریق برجام به دست خواهیم آورد، یک مشت دلواپس نماز باران میخوانند!