ابطحی: احمدی نژاد آسیب تاریخی به ایران زد

محمد علی ابطحی در مصاحبه ای که اخیرا با یک برنامه انجام داده، در توییتر خود قسمت های مهم حرف های خود را منتشر کرده است. - محمد علی ابطحی در مصاحبه ای که اخیرا با یک برنامه انجام داده، در توییتر خود قسمت های مهم حرف های خود را منتشر کرده است. تیترهای مهم حرف های او بدین شرح است: محمد خاتمی فرهنگی بود احمدی نژاد آسیب تاریخی به ایران و تاریخ ایران زد خوشحالم که ده نمکی از آتش زدن سینماها رسیده به فیلمسازی! پیشینه ...
منبع خبر: ساعت 24
دسته بندی خبر: سیاسی