«ابریشم» روی صحنه مرکز تئاتر کانون

سینماپرس: نمایش «ابریشم» به کارگردانی یاسمین پی‌داودی و با مشارکت و نقش‌آفرینی نوجوانان دارای نیازهای ویژه استان البرز روی صحنه مرکز تئاتر کانون می‌رود.