ابد و یک خسته نباشید!

«سد معبر» حاصل همکاری دو جوان خوش سابقه سینما است که یکی برای بار دوم کارگردانی را تجربه می کند (محسن قرائی) و آن دیگری فیلمنامه اش را نوشته (سعید روستایی). قرائی پیش از این ، فیلم «خسته نباشید!» را ساخته و روستایی فیلم «ابد و یک روز» را.

اگرچه سعید روستایی فیلمنامه اولین کارش «ابد و یک روز» را هم خودش نوشته بود و از این حیث، او هم دومین تجربه فیلمنامه نویسی خود را تجربه می کند. با وجود تجربه موفق هر دو در کارهای قبلی خود اما این همکاری یک ریسک بزرگ بود که اگر یک طرف کار لنگ می زد، اعتبار و جایگاه طرف مقابل هم به خطر می افتاد.
فضای قصه یا دست کم شخصیت شناسی آدم های قصه بی شباهت به آدم های «ابد و یک روز» نیست؛ اگرچه در شرایط و موقعیتی متفاوت قرار دارند. آنچه می توان به عنوان رگه های مشترک این دو فیلم ردیابی کرد روایت خاکستری از کاراکترها و در واقع رئالیستی بودن آنها از حیث رفتارشناسی است که بدون هیچ ملاحظه و تعارف فرهنگی، واقعیت را بازنمایی و آشکار می سازد.
شخصیت حامد بهداد در فیلم «سد معبر» به عنوان یک کارمند قراردادی شهرداری با آن عصبیت و پرخاشگری یا کارهای خلافی که انجام …