ابتذال بیشتر برای فتح گیشه با چاشنی ضعف نظارت مسئولان سینمایی

سینماپرس: هر چند که فیلم " دختر شیطان" در روزها و هفته های اخیر با عدم استقبال جدی سینماروها همراه بوده، اما به هر صورت اکران این فیلم باز هم نشان داد که مسئولان سینمایی کشور چندان نظارت دقیقی بر مجوز و فرآیند اکران این قبیل فیلم ها ندارند.