ائتلاف هالیوود، پنتاگون، بازیهای ویدئویی و صنعت اسلحه سازی!

حوزه / کتاب سینما و رسانه های جنگی آمریکا؛ سیاست، ایدئولوژی و طبقه ترجمه علیرضا ثمودی و فؤاد ایزدی منتشر شد. - ائتلاف هالیوود، پنتاگون، بازیهای ویدئویی و صنعت اسلحه سازی! حوزه / کتاب سینما و رسانه های جنگی آمریکا؛ سیاست، ایدئولوژی و طبقه ترجمه علیرضا ثمودی و فؤاد ایزدی منتشر شد. به گزارش خبرگزاری حوزه، کتاب سینما و رسانه های جنگی آمریکا؛ سیاست، ایدئولوژی و طبقه تالیف پاتریشیا کیتون و پیتر شکلر و ترجمه ...
منبع خبر: حوزه نیوز
دسته بندی خبر: بین الملل