آیین هفتمین دوره اهدا جایزه کتاب سال سینمای ایران برگزار می شود

سینماپرس: هفتمین دوره جایزه کتاب سال سینمای ایران با دبیری خسرو دهقان یکشنبه ۲۹ بهمن ماه ۱۳۹۶ ساعت ۱۸ در تالار سیف اله داد خانه سینما برگزار می شود .