آیین رونمایی از مستند و کتاب شهید فاجعه منا برگزار می شود

سینماپرس: آیین رونمایی از مستند و کتاب «شهید مرجان نازقلیچی» از شهدای فاجعه منا، قرار است این هفته در برنامه «سینما روایت» انجام شود.