آیندگان از ترانه امروز ما چه خواهند گفت؟

علاقه مندی و طرفداری شهروندان یک جامعه از چهره های هنری سینمایی، تلویزیونی و موسیقایی، موضوعی کاملاً طبیعی است که مربوط به هیچ سرزمین و کشور خاصی نیست.
منبع خبر: ایران آنلاین
دسته بندی خبر: سیاسی