آیا پولشویان به راحتی کار خود را می‌کنند؟

سینماپرس: پخش آیتم مساله پولشویی و سرمایه گذاران مشکوک اینبار در بخش اخبار شبانگاهی باید نهادهای نظارتی سینما را به خود آورد.