آیا نهادهای نظارتی بر سرمایه گذاری کلان چهره های بی ربط به سینما نظارت دارند؟

سینماپرس: بعد از بابک زنجانی و سید محمد امامی که در بازداشت به سر می برند، این بار ۸ فیلم سینمایی با سرمایه صاحب آژانس مسافرتی دلتابان ساخته می شود!