آیا نجومی‌بگیران سینما شورای عالی تهیه‌کنندگان را دور می‌زنند؟

سینماپرس: این روزها در گوشه و کنار سینمای ایران حواشی زیادی دیده می‌شود که بحث پرداخت دستمزدهای نجومی یکی از آنهاست.