آیا صدا و سیماتاکنون از تبریزی و کیمیایی بابت آن عبارات کذایی فراستی عذرخواهی کرده؟

مهرزاد دانش منتقد سینما در کانال تلگرامی خود نوشت :رفتار و گفتار آقای آرش ظلی پور در برنامه من و شما در برابر آقای مسعود فراستی به لحاظ اخلاق حرفه ای رسانه ای، - مهرزاد دانش منتقد سینما در کانال تلگرامی خود نوشت :رفتار و گفتار آقای آرش ظلی پور در برنامه من و شما در برابر آقای مسعود فراستی به لحاظ اخلاق حرفه ای رسانه ای، در چند زمینه اصلا قابل دفاع نیست. اما سخن دیگر درباره موضع خود مدیران صدا و سیما است ...
منبع خبر: شعار سال
دسته بندی خبر: سیاسی